Άλλες Υπηρεσίες - ΠΑΙΔΙΚΟΣ & ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Γενικές Πληροφορίες
Άλλες Υπηρεσίες

  • Παιχνιδότοποι χωρισμένοι ανά ηλικία

  • Μεταφορικό μέσο

  • Δωρεάν μεσημεριανό φαγητό

  • Απογευματινή απασχόληση για παιδάκια δημοτικού

  • Διάβασμα, απασχόληση με διάφορες δραστηριότητες

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού